Monday, February 23, 2009

Norsk Dylanologisk Sælskab

Historie
Selskabet har sin egentlige opprinnelse fra billettkøen til Dylans første konsert i Norge i Drammenshallen i 1981. Et løst og uformellt nettverk ble da dannet av folk med til dels flere års Dylanologiske aktiviteter og "nyfrelste". Nettverket ble i årene etter dette stadig større og også tettere gjennom fellesutflukter til konserter, bytting av taper, plater, videoopptak, bøker m.m. og gjennom sporadiske samlinger som f.eks.ved Dylans runde bursdager.

Formål
- Spre kunnskap om og interesse for den største nålevende rockeartist og poet.
- Skape, opprettholde og utvikle et nyttig og sosialt nettverk for Bob Dylan fans i Norge.

Fra og med slutten av 90-tallet har det vært arrangert halvårlige samlinger (mai og november)på Two Dogs Pub i Oslo, med videovisninger, foredrag, livemusikk og sosialt samvær.

Organisering
Selskabet som først har tatt sitt nåværende navn ganske nylig, er ingen medlemsorganisasjon men et uformellt selskab som gjennom et nettverk av telefonnummere, adresser og mail-adresser utveksler nyttig informasjon om hva som er nytt på "Dylan-fronten", skaffer konsertbilletter til hverandre, arrangerer halvårlige treff, formidler og opprettholder kontakt med Dylan-fans i resten av verden og er hyggelige diskusjons og reisepartnere ved konsert-utflukter og andre sporadiske sammenkomster.

Selskabet har ikke noe styre, men en mer eller mindre selvoppnevnt kommitee av folk som har gode kontakter i "Dylan-verden" , vilje til å gjøre en jobb ved arrangementer og for øvrig må kunne defineres som 100% dedikerte i forhold til målsettingen. Det vil alltid være plass i komiteen for de som ønsker å gjøre en innsats.
Mer om Norsk Dylanologisk Sælskab